Odluka župana


Realizacija ove internetske stranice ostvarena je u 2018. godini uz financijsku potporu Sisačko moslavačke županije, u okviru ostvarenja ciljeva projekta: „Dijabetes je način života, mijenjajmo ga zajedno“. Odluka Župana je objavljena i na internetskim stranicama Sisačko moslavačke županije: Odluka župana