Projekt „Prevencija dijabetesa – djelujmo danas!“ pripremljen je u kontekstu nastavka kontinuiranih aktivnosti koje kutinsko dijabetičko društvo provodi dugi niz godina na području Grada Kutine. Projekt je pripremljen i ostvaruje se u specifičnim uvjetima korona krize koja je unijela brojne izazove u svakodnevni život svih građana i cijelog Društva. U tom okružju građani koji bouju od dijabetesa posebno su osjetljiva i ranjiva skupina.

Projekt polazi od ocjene da su rizici dijabetesa jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj, pa tako i u gradu Kutina te da je rano otkrivanje jedna od glavnih pretpostavki za smanjivanje štetnih učinaka dijabetesa na  ukupno zdravstveno stanje. To se vidjelo i u 2020. i 2021. godini, kada su dijabetičari svrstani u jednu od najugroženijih skupina, vezano za rizike koji se javljaju zbog koronavirusa Covid -19.

Druga je postavka da prevencija nastanka dijabetesa kroz program mjera može značajno popraviti šanse za kvalitetniji život, pogotovo u starijoj životnoj dobi. Da bismo mijenjali navike potrebna su osnovna znanja i informacije o dijabetesu. Promotivne javne akcije za građane prigoda su za realizaciju tih ideja.

Projekt je temeljen na dugogodišnjem iskustvu i  na volonterskom djelovanju u zajednici te orijentiran prema javnoj komunikaciji i širokom krugu građana koje potiče na brigu o očuvanju i unapređenju vlastitog zdravlja.