Dijabetičari su, prema javno prezentiranim procjenama zdravstvenih stručnjaka, jedna od pandemijom Covid-19 jače ugroženih skupina građana. Rizici od komplikacija veći su kod dijabetičara u odnosu na prosječnu populaciju, pa su te ocjene utjecale i na prilagođavanje djelovanja Kutinskog dijabetičkog društva novonastaloj situaciji u 2020. i 2021. godini.

Aktivnosti i okupljanja su ograničene na javne, otvorene površine, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i ograničenja. U tom svjetlu se mogu promatrati i nedavno provedene javne akcije, kao i novi sadržaji koji slijede u nastavku godine.

Uz potporu Grada Kutine provodimo u 2021. godini projekt: „Živjeti s dijabetesom u uvjetima korona krize“. Uz potporu Sisačko – moslavačke Županije provodimo u 2021. godini projekt: „„Preventiva komplikacija dijabetesa kroz promjenu životnih navika“.

Dakle, u obadva navedena projekta naglasak je i dalje na preventivi, promociji brige o vlastitom zdravlju i promjeni životnih navika, kako bi se smanjili negativni učinci dijabetesa u široj populaciji građana. Članovi Društva svojim iskustvom i primjerom te volonterskim radom otvaraju kroz ove projekte neke nove trendove i ostvaruju pozitivne učinke u užoj i široj lokalnoj zajednici.