U 2020. godini članovi naše udruge pružili su značajnu potporu aktivnostima i ostvarili suradnju sa Zakladom Sandra Stojić na EU projektu „Biram zdravlje“.

Uvažavajući sve epidemiološke naputke i mjere, aktivisti Kutinskog dijabetičkog društva uključili su se u aktivnosti predviđene njihovim EU projektima kroz promociju tjelovježbe na otvorenom prostoru (neovisno o životnoj dobi), kontrolu krvnog tlaka, mjerenje razine šećera u krvi, mjerenje razine kolesterola i triglicerida u krvi, savjetovanje u svezi s dijabetesom.

 

Link na javne objave:

Zaklada Sandra Stojić,

http://www.zaklada-sandra-stojic.hr/Novost/1180/Odrzana-1.-javna-preventivna-akcija