Oboljeli od dijabetesa jedna su od vrlo ranjivih skupina građana, gledano s aspekta mogućih komplikacija brojnih bolesti, uključivo i izloženost pandemiji koronavirusa. Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2019. bilo 315.298  osobe sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60% oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu tako da se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih blizu 500.000. Šećerna bolest je 4. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 5.4% u 2018. godini.

Dakle, prema dostupnim statističkim podatcima, približno svaki deseti građanin Hrvatske ima dijabetes, s tim da ih gotovo polovica niti ne zna da se nalazi u toj skupini. Na tom području Kutinsko dijabetičko društvo pronalazi svoj smisao i sadržaj djelovanja, a potporu mu u realizaciji odgovarajućih projektnih aktivnosti pružaju Grad Kutina i Sisačko Moslavačka županija.

 

U 2020. godini Sisačko Moslavačka županija je poništila natječaj za projekte udruga u području zdravstva, tako da je financiranje iz tog izvora u ovoj godini izostalo. Grad Kutina, unatoč teškoćama u financiranju proračuna, nastavio je i u 2020. godini, makar i smanjenim sredstvima, davati potporu u provedbi projekata udruga, kao što je npr. projekt “Zajedno ublažimo rizike dijabetesa”.

 

Tijekom 2020. godine provedene se Projektom planirane aktivnosti koje su bile moguće zbog ograničenja koje je donijela pandemija virusa Covid 19 i mjere koje su u skladu s tom situacijom donosili nacionalni, županijski i lokalni stožeri Civilne zaštite. U prvom tromjesečju 2020. godine nije bilo odstupanja u odnosu na planirane aktivnosti, a u kasnijem tijeku godine aktivnosti su prilagođavane uvjetima koronavirus krize i ograničenjima s tim u vezi. Unatoč svemu, održan je kontinuitet djelovanja udruge i očuvana organizacijska sposobnost za aktivnosti u sljedećem razdoblju 2021 godine.

 

Naše aktivnosti i dalje provode volonteri, besplatne su za sve građane, a prepoznatljivost koju smo gradili u protekla dva desetljeća je preporuka i zahvala volonterima na njihovom trudu. U 2021. godini planiramo nadoknaditi (zbog više sile) propušteno u 2020. godini, te se vratiti u normalu  uspješnog djelovanja udruge u lokalnoj zajednici.

 

Link na javne objave:

KuTina.HR

https://hr-hr.facebook.com/KuTina.HR/videos/282417156457238/