Uvod


Tijekom cijele godine Kutinsko dijabetičko društvo provodi aktivnosti čiji cilj je edukacija i prevencija oboljelih od šećerne bolesti, ali i svih ostalih građana koji su zainteresirani smanjiti rizik oboljenja od ove sve prisutnije kronične nezarazne bolesti.